Meritve in pregledi hidrantnega omrežja

Izvajamo preglede in meritve hidrantnega omrežja

 • izvajanje meritev in pregledov v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95, 102/99)
 • redni letni periodični pregledi se izvajajo vsakih 12 mesecev.

Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega hidrantnega omrežja pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja za:

 • novo vgrajena hidrantna omrežja,
 • razširitev hidrantnega omrežja,
 • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.

Storitev preizkušanje hidrantnih omrežij obsega:

 • pregled dokumentacije,
 • preizkus hidrantnega omrežja
 • izdelavo poročila
 • pregledi notranjega, zunanjega in suhega hidrantnega omrežja
 • opremljanje hidranta z veljavno kontrolno nalepko
 • računalniška evidenca (spiski, termini pregledov,..)
 • izdaja poročila, vpisovanje podatkov o pregledu v dokumentacijo naročnika

Pooblaščeni smo za preizkušanje hidrantnih omrežij s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, številka 8450-64/2010-2, izdanim 10.6.2010, veljavnim za nedoločen čas.

Koristne povezave s področja hidrantnih omrežij

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2391
https://www.gallus.si/

Uporabljamo piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in merjenje obiskanosti uporabljamo piškotke. Sledenje lahko zavrnete in nadaljujete obisk strani. Več o piškotkih in varovanju podatkov.