Po osamosvojitvi

Leta sprememb

Devetdeseta leta so prinesla številne družbene spremembe, saj je Republika Slovenija pričela stopati na svojo samostojno pot. Tudi člani društva so ob tem občutili narodni ponos in željo po suverenosti. A kljub rezultatom plebiscita in naporom demokratično izvoljenih voditeljev, odcepitev ni potekala mirno. Tako smo bili junija 1991 priča desetdnevni vojni, ki pa se naših krajev, z izjemo letalskega napada na oddajnik na Kumu in aktiviranja siren ob grožnji z letalskim napadom, na srečo ni neposredno dotaknila, Člani društva so po svojih močeh pomagali pri usposobitvi zaklonišč, prevozih, skladiščenju vojaške opreme in številnih dežurstvih.

Leta 1994 je novi predsednik društva, Božidar Cigelnjak, poskrbel za posodobitev servisne delavnice, zamenjavo strehe na objektu »stare občine« in obnovitev fasade na stolpu in objektu. Leta 1996 je bila podpisana Listina o sodelovanju z gasilci iz nemškega mesta Kriftel, ki so pomagali pri prevozih humanitarne pomoči za begunce, nastanjene v Begunskem centru Hrastnik. Pričele so se priprave na 110-letnico, ki jo je društvo obeležilo leta 1997. Ob tej priložnosti so razvili nov prapor in izvedli družabno srečanje gasilcev z občani v Športni dvorani Hrastnik.

Za društvo je pomembno pridobitev predstavljalo vozilo Mitsubishi z oznako GVGP-1, ki so ga kupili leta 1998. Društvu ga je svečano predal častni član, takratni župan Občine Hrastnik, Leopold Grošelj. Istega leta je občina Hrastnik sprejela nov grb in zastavo, ki so jo na svečanosti pred občinsko stavbo prvič izobesili člani PGD Hrastnik-mesto.
Uspešno delo društva se je nadaljevalo – tako pri usposabljanju in nabavi opreme kot tudi pri vzdrževanju gasilskega doma. Za potrebe operative je društvo leta 2000 pridobilo novo vozilo za prevoz moštva. Operativni člani so leta 2004 sodelovali pri odpravljanju posledic neurja v vasi Ukva v Italiji. Društvo je pod vodstvom predsednika Ljubomirja Zalezine pričelo z aktivnostmi za nakup sodobnega gasilskega vozila GVC 24/50. Pridobitev slednjega je bila že opredeljena in sprejeta v dolgoročnem planu nakupa skupne, zaščitne in ostale opreme ter vozil, sklenjenim med Občino Hrastnik, GZ Hrastnik in gasilskimi društvi. Oktobra 2005 je potekala večja gasilska vaja Log 2005, ki je sklenila leto praznovanja 50-letnice GZ Hrastnik.
April leta 2006 je bil za društvo posebno slovesen, saj je bilo prevzeto novo gasilsko vozilo GVC 24/50, na podvozju MB Atego, s štirikolesnim pogonom. Vozilo je bilo izdelano v podjetju Gasilska vozila Pušnik iz Slovenske Bistrice.
Z novo pridobitvijo se je zavoljo vgrajene sodobne opreme občutno povečala požarna varnost v občini. Sredstva za nakup vozila je zagotovila Občina Hrastnik, pod vodstvom župana in častnega člana društva, Mirana Jeriča, ki je vozilo v družbi generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, Bojana Žmavca, tudi slovesno predal.

PGD Hrastnik in mladi

PGD Hrastnik posebno skrb namenja podmladku, saj se zaveda, da brez mladih ni razvoja in napredka. Tako je bila že pred 60 leti v društvu ustanovljena mladinska komisija, ki skrbi za izobraževanje in družabno udejstvovanje najmlajših gasilcev.

Plod uspešnega dela z mladimi so tudi uspehi, ki jih slednji dosegajo na različnih tekmovanjih, na vseh nivojih in v vseh kategorijah. Prav zato je bila želja članov društva, da se jubilejno leto 2007, ko je društvo praznovalo 120-letnico delovanja, proglasi za leto mladih.
Na osrednji slovesnosti so mladi prevzeli mladinski prapor, ki slovesno krasi vitrino v društveni sejni sobi. Slavnostna gosta na prireditvi sta bila generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Bojan Žmavc, in predsednik Gasilske zveze Slovenije, Anton Koren, slavnostni govornik pa župan občine Hrastnik, Miran Jerič. Zaključek prireditve je minil ob druženju gasilcev, gasilskih prijateljev iz Velenja in Male Polane ter vseh povabljenih v Športni dvorani Hrastnik.

Leta 2010 je društvo pripravilo nov srednjeročni program nakupa gasilske opreme in vozil. Leto je zaznamovala pridobitev novega gasilskega vozila za prevoz moštva in mladine GVM-1, znamke VW Transporter Syncro. S tem se je varnost prevozov na intervencije in ostale aktivnosti še povečala. Prevzem je potekal v okviru prireditev ob praznovanju občinskega praznika občine Hrastnik.
Na področju operative smo zabeležili podpis pogodbe za nabavo nove gasilske avtolestve Gimaex – 32 m, ki bo pomembno vplivala na požarno varnost v občini (projekt občin Hrastnik in Trbovlje). Imenovana je bila komisija za pripravo dokumentacije in razpisa za nakup novega gasilskega vozila AC 35/60. V mesecu decembru članstvo na izrednem občnem zboru sprejme spremembo člana v UO.

Jubilejno leto 2017 je društvo pričelo s slovesnim občnim zborom ter pripravami na izvedbo praznovanja in prevzema novega gasilskega vozila. Na izrednem občnem zboru v aprilu je društvo sprejelo spremembo Statuta, in sicer se je preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik, na osnovi arhivske opreme in krajevnih značilnosti pa se je potrdil nov logotip društva. Potekala so še zadnja dela na objektu gasilskega doma z dokončanjem fasade, vsa prizadevanja pa se usmerjajo v ureditev garaže, kjer bo garažirano novo gasilsko vozilo AC 35/60, ki ga je društvo pridobilo v mesecu maju. Člani društva so se aktivno pripravljali na praznovanje 130-letnice društva. Za dan praznovanja je bil določen 16. junij 2017, ko bo v Delavskem domu Hrastnik potekala slavnostna akademija, v nadaljevanju pa bo sledila slovesnost ob prevzemu novega vozila AC 35/60.
Dan se bo sklenil v Športnem parku na Logu – z veliko veselico in družabnim srečanjem za vabljene goste, gasilce in občane Hrastnika.

Uporabljamo piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in merjenje obiskanosti uporabljamo piškotke. Sledenje lahko zavrnete in nadaljujete obisk strani. Več o piškotkih in varovanju podatkov.